Kontynenty

Nasza planeta w większości jest pokryta wodą, lądy stanowią zaledwie jedną trzecią jej powierzchni. Człowiek zmuszony był nadać im odpowiednie nazwy po to by móc rozróżniać poszczególne części naszego globu.

Ziemia jest podzielona na kilka części, są to duże obszary ziemi które nazywamy właśnie kontynentami.

Na temat granic kontynentów występują różne opinie i różnie one są interpretowane.

Jednak dla potrzeb ludzkości wydzielono siedem dużych obszarów lądowych, warto jednak mieś na uwadze że nie są to pojęcia czysto geologiczne, i nasz podział terytorialny którego używamy przy rozróżnianiu kontynentów nie jest do końca zgodny z tym o czym mówi nam nauka geologi.

Należy też pamiętać że są różne interpretacje i różnie są one akceptowalne, na przykład na fladze olimpijskiej odnajdziemy tylko pięć kół symbolizujących kontynenty.

W Ameryce północnej jak i w europie przyjęto model wskazujący na siedem kontynentów, jest on jednym z bardziej popularnych i dlatego przyjmiemy właśnie ten model do opisu świata.

Siedem kontynentów o których mowa to :

Afryka, Antarktyda, Azja, Australia, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa.

 

 
Wrzesień 28th, 2011
Uncategorized