Afryka

Ten kontynent jest na drugim miejscu w rankingu największych kontynentów świata. Jego powierzchnia to 30,37 milionów kilometrów kwadratowych, co stanowi ponad 20 procent ogólnej powierzchni lądowej naszej planety.

Przez ten olbrzymi teren przechodzi południk 0 stopni, zwrotniki – Raka i Koziorożca, oraz Równik. Według badań z 2010 roku, Afryka jest zamieszkiwana przez około 900 mln ludzi. Przyrost naturalny jest największy wśród wszystkich kontynentów świata, mieści się on w granicy 24 promili rocznie.

Oprócz tego, Afryka jest kontynentem, gdzie duża część jej mieszkańców to dzieci w wieku 14 lat, przez to nazywana jest „najmłodszym” kontynentem.

Mimo tego, iż Afryka jest najbiedniejszym terenem, to posiada bardzo imponujące walory przyrodnicze, takie jak: rozległe lasy tropikalne, ogromną pustynię oraz to w niej znajduje się kolebka życia.

Żaden inny kontynent nie jest w stanie pod tym względem dorównać Afryce. Ląd ten jest także zróżnicowany pod względem stref klimatycznych – od gorących po zimne.

Zobacz też kamerki webcam w Afryce

 

 

 
Wrzesień 28th, 2011
Uncategorized