Kontynenty

Nasza planeta w większości jest pokryta wodą, lądy stanowią zaledwie jedną trzecią jej powierzchni. Człowiek zmuszony był nadać im odpowiednie nazwy po to by móc rozróżniać poszczególne części naszego globu.

Ziemia jest podzielona na kilka części, są to duże obszary ziemi które nazywamy właśnie kontynentami.

Na temat granic kontynentów występują różne opinie i różnie one są interpretowane.

Jednak dla potrzeb ludzkości wydzielono siedem dużych obszarów lądowych, warto jednak mieś na uwadze że nie są to pojęcia czysto geologiczne, i nasz podział terytorialny którego używamy przy rozróżnianiu kontynentów nie jest do końca zgodny z tym o czym mówi nam nauka geologi.

Należy też pamiętać że są różne interpretacje i różnie są one akceptowalne, na przykład na fladze olimpijskiej odnajdziemy tylko pięć kół symbolizujących kontynenty.

W Ameryce północnej jak i w europie przyjęto model wskazujący na siedem kontynentów, jest on jednym z bardziej popularnych i dlatego przyjmiemy właśnie ten model do opisu świata.

Siedem kontynentów o których mowa to :

Afryka, Antarktyda, Azja, Australia, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa.

 

 

Europa

Europa to ta cześć świata która jest położona na północy naszego globu na na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, wraz z Azją tworzy wielki ląd zwany Eurazją.

Przyjmuje się że granicą pomiędzy Europą i Azją jest pasmo gór Ural. Europa z Azją jest połączona nie tylko górami, ale również kulturą, są państwa takie jak Rosja czy Turcja które swoje terytorium mają zarówno po stronie Europejskiej jak i Azjatyckiej. Jednak zazwyczaj państwa te są uznawane za kraje Europejskie.

(więcej…)

 

Afryka

Ten kontynent jest na drugim miejscu w rankingu największych kontynentów świata. Jego powierzchnia to 30,37 milionów kilometrów kwadratowych, co stanowi ponad 20 procent ogólnej powierzchni lądowej naszej planety.

Przez ten olbrzymi teren przechodzi południk 0 stopni, zwrotniki – Raka i Koziorożca, oraz Równik. Według badań z 2010 roku, Afryka jest zamieszkiwana przez około 900 mln ludzi. Przyrost naturalny jest największy wśród wszystkich kontynentów świata, mieści się on w granicy 24 promili rocznie.

(więcej…)

 

Ameryka Południowa

Powierzchnia tego lądy wynosi 17,840 milionów kilometrów kwadratowych, oraz według badań statystycznych w 2010 roku zamieszkiwało ją prawie 400 milionów ludzi. Ze względu na powierzchnię,  

Ameryka Południowa zajmuje czwarte miejsce, jeżeli chodzi o wielkość kontynentu. Największym miastem, w którym zarazem mieszka ponad 20 milionów ludzi jest Sao Paulo. Właściwie całość tego lądu znajduje się na półkuli południowej i zachodniej z niewielkim skrawkiem na półkuli północnej. Często nazywana jest subkontynentem.

 

(więcej…)

 

Ameryka Północna

Jest kontynent o powierzchni mieszczącej się w granicach 24 milionów kilometrów kwadratowych. Położony jest na dwóch półkulach – jak sama nazwa wskazuje – północnej, oraz na zachodniej. Otaczają ją trzy oceany – Spokojny, Arktyczny oraz Atlantycki.

Do całego tego lądu dołącza się także Amerykę Środkową – Łacińską. Do jej terenów wlicza się Grenlandię – największa wyspa na świecie. W tej Ameryce przeważają wyżyny i góry. Fauna tego kontynentu jest naprawdę zróżnicowana, od zwierząt żyjących na zimnych terenach, do stworzeń, które wolą ciepły klimat. Amerykę zamieszkuje ponad 500 milionów ludzi – są to dane z 2007 roku.

(więcej…)

 

Antarkryda

Jest to ląd o powierzchni równej około 14 milionom kilometrów kwadratowych. Jest to kontynent najbardziej na południu świata. Większość znajduje się w strefie podbiegunowej. Więcej niż połowa tego lądu jest pokryta czapą lodową.

Praktycznie nie zamieszkany, wyjątek stanowią stacje badawcze i ich personel – znajduje się tam aż 37 takich stacji. Ten kontynent nie należy do żadnego państwa, jest on dostępny dla każdego. W nazwie „Antarktyda” można się doszukiwać wielu etymologii, jednakże najważniejszą z nich jest pochodzenie tego słowa z greki – antarktikós, co oznacza „blisko północy”.

 

(więcej…)